Rozwodzimy się bez dzieci

Rozwód to dla wszystkich stresujące wydarzenie. Potrzeba czasu na pożegnanie się z przeszłością, a niejednokrotnie profesjonalnego wsparcia psychoterapeutycznego w przezwyciężeniu trudności emocjonalnych i rozpoczęciu „nowego życia”.