Partnerka jest oziębła

Moja partnerka unika zbliżeń seksualnych, a gdy do nich dochodzi pozostaje bierna lub obojętna. Chciałbym kochać się częściej i z większym zaangażowaniem obu stron. Czuję się niekochany i nieatrakcyjny. Próby rozmowy na ten temat spełzają na niczym. Nie rozumiem dlaczego tak się dzieje. Wiem, że przyczyn może być wiele dlatego chciałbym z pomocą specjalisty zdiagnozować tę, która nas dotyczy i ją skutecznie wyeliminować.