Rozważam separację

W moim związku od dawna źle się dzieje, od dawna próbuję coś zmienić w naszej relacji – bezskutecznie. Myślę o separacji, jako o sposobie na poradzenie sobie z cierpieniem w tej relacji. Potrzebuję bezstronnego specjalisty, który pomoże mi podjąć decyzję, co jest najlepsze dla mnie  (i dzieci) w tej sytuacji.

Rozwodzimy się bez dzieci

Rozwód to dla wszystkich stresujące wydarzenie. Potrzeba czasu na pożegnanie się z przeszłością, a niejednokrotnie profesjonalnego wsparcia psychoterapeutycznego w przezwyciężeniu trudności emocjonalnych i rozpoczęciu „nowego życia”.

Rozwodzimy się z dziećmi

Rozwód to dla wszystkich stresujące wydarzenie. Zarówno dorośli, jak i dzieci mogą potrzebować szczerej rozmowy z bezstronną osobą i wsparcia w przezwyciężeniu trudności emocjonalnych i w powrocie do równowagi.

Będziemy w separacji

W najbliższym czasie spodziewam się separacji w moim małżeństwie. Przypuszczam się, że będzie to z jednej strony  bardzo stresujący, a z drugiej przynoszący ulgę moment. Sądzę, że w tym okresie będzie mi potrzebne wsparcie , które chcę uzyskać od doświadczonego psychoterapeuty.

Rozważam rozwód

W moim związku od dawna źle się dzieje, od dawna próbuję coś zmienić w naszej relacji – bezskutecznie. Myślę o rozwodzie, jako o sposobie na przerwanie cierpienia płynącego z tego związku. Potrzebuję bezstronnego specjalisty, który pomoże mi podjąć decyzję, co jest najlepsze dla mnie  (i dzieci) teraz i co będzie dobre w przyszłości.

Doświadczyliśmy zdrady

Boleśnie przeżyliśmy zdradę jednego lub obojga partnerów. Rozważamy różne scenariusze naszej przyszłości, w tym rozstanie, separację, rozwód. Jest to bardzo stresujący dla nas moment. Potrzebujemy profesjonalnego wsparcia psychoterapeutycznego, aby móc uporządkować doświadczenia, dokonać decyzji co dalej i rozpocząć kolejny rozdział w życiu.