Opieramy się na czterech filarach:

  • wiedza naukowa
  • doświadczenie kliniczne
  • psychologia pozytywna
  • psychoterapia systemowa

Wiemy, że relacje w parze mogą być źródłem najgłębszego szczęścia albo największego cierpienia. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że ludzie posiadają wystarczająco dużo atutów i zasobów, aby żyć w zdrowych relacjach w poczuciu spełnienia.

Wierzymy, że kreowanie pozytywnych relacji w związkach jest przybliżaniem ludzi do pełnego zdrowia i szczęścia. Podczas spotkań i warsztatów koncentrujemy się na tym, w jaki sposób rozwijać pozytywne aspekty ludzkiej natury, aby osiągnąć jak najwyższą satysfakcję z życia, samorozwój i dobre relacje.

Szczęśliwe Relacje to idea, która przyświeca naszym wszystkim działaniom – zarówno coachingowi indywidualnemu/ partnerskiemu, warsztatom rozwojowym, jak i psychoterapii par.